Moje propozycje do strategii sportu : Rafał Traks
Wróć do strony głównej


Już 21 października 2018 r. wybory samorządowe.
Zaangażuj się - zmień Elbląg na lepsze!


Moje propozycje do strategii sportu data wpisu: Styczeń 29, 2016, źródło: Rafał Traks.

Budowanie wizerunku miasta to proces długotrwały i dynamiczny stanowi wartość dodatnią gdyż, korzyści, jakie przynosi zarówno podmiotowi publicznemu – miastu, jak i jego mieszkańcom, są obustronne. Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Zgodnie z tezą Philipa Kotlera amerykańskiego ekonomisty, autora i współautora najważniejszych podręczników i opracowań z zakresu dziedziny marketingu twierdzi, iż wizerunek miasta jest „sumą wierzeń, idei i wrażeń, które ludzie odnoszą do danego miejsca”. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej.

Wizerunek miasta powinien być zatem wiarygodny. Powinien być prosty i jednocześnie wystarczająco atrakcyjny i nowoczesny, aby zaspokoić oczekiwania społeczności lokalnej. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Kierunki i cele sportu

Wiele miast nie potrafi wykorzystać marketingowo sukcesów sportowych, zapominając często o gwiazdach, które promują miasto w kraju i za granicą. W gospodarce wolnorynkowej, kiedy dofinansowanie sportu przez państwo maleje z roku na rok, kluczowym motywatorem jest dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania – środków z Unii Europejskiej oraz od sponsorów.
Strategia dotycząca promocji poprzez sport rozpoczyna się od wyznaczenia konkretnych celów i kierunków a na ich podstawie należy stworzyć optymalne warunki do rozwoju sportu. Dotyczy to nie tylko inwestycji w sferę infrastruktury sportowej, ale także uzyskania stałych źródeł finansowania .
Należy ustalić, w którym kierunku ma zmierzać sport w Elblągu?
Na jakie i ile dziedzin powinniśmy postawić?

Osobiście jestem zwolennikiem koncepcji budowania jednej dużej marki, która będzie stanowiła podstawę do rozwoju dalszego sportu. Oczywiście, żeby nie zamykać drzwi pozostałym dyscyplinom awaryjnie można by zainwestować jeszcze w dwie dyscypliny, które mogły by stanowić zaplecze sportowe dla tej pierwszej dominującej.

Kryteria podziału środków w sporcie seniorskim nie powinny być oparte tylko i wyłącznie na wyniku sportowym, ale także na walorach marketingowych i różnych innych kryteriach. Dobrym pomysłem jest wybranie kryteriów oraz priorytetów długofalowych, które budowałyby sport elbląski w wieloletniej perspektywie.

Wspieranie rozwoju sportu profesjonalnego powinno odbywać się także z myślą o kibicach, którzy oczekują rywalizacji na wysokim poziomie.
Nie bez znaczenia jest podkreślane przez wielu sportowców hasło: „sport dla kibiców, kibice dla sportu”. Obowiązkiem władz miasta i samorządów jest dbanie o tradycje i ich podtrzymywanie.

Wspólna polityka regionu elbląskiego.

Nasza historia skłania nas do tego, aby zgodnie z tradycją reprezentować interesy regionu. Elbląg powinien być centrum regionu i stolicą turystyczną żuław oraz wysoczyzny elbląskiej. Jednym ze sposobów zwiększenia znaczenia Elbląga w regionie winno być stworzenie wspólnej polityki sportowej, turystycznej czy biznesowej. Nasze miasto powinno zabiegać o profesjonalną wizję rozwoju wspólnie z sąsiednimi samorządami. Możemy to uczynić na wzór Gdańska. Moim zdaniem dobrym pomysłem byłby utworzenie stowarzyszenia mającego osobowość prawną, które zrzeszałoby samorządy miast, gmin, powiatów oraz hotele, ośrodki konferencje Elbląga i regionu elbląskiego. Taka grupa przyczyniłaby się do wspólnego promowania turystyki, sportu i zachęcałaby inwestorów do tworzenia nowych zakładów w regionie elbląskim. Uczestnicy stowarzyszenia będą mieli istotny wpływ na kształtowanie wizerunku, jak też miejsca imprez tworzących ten wizerunek. Rola tych imprez będzie szczególnie ważna dla promocji regionu, a pozytywne opinie prestiżowych uczestników tych wydarzeń przyczynią się do zwiększenia znaczenia regionu. Stowarzyszenie nawiązałoby współpracę z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, które mogłyby być na bieżąco zaopatrywane w katalogi i inne materiały promocyjne. Takie stowarzyszenie mogłoby brać udział w wielu targach turystycznych i innych przedsięwzięciach branżowych promujących cały region elbląski oraz nawiązać współpracę z zagranicznymi ośrodkami. Stowarzyszenie wykorzystywałoby potencjał całego regionu i wymusiłoby na lokalnych przedsiębiorcach włączenie się w działania promocyjne.

Sport w ofercie dla inwestorów

Oczywistym celem miasta jest przyciągnięcie inwestorów oraz turystów, którzy wzbogacą jego budżet. Jednak, aby pozyskać inwestora, należy profesjonalnie przygotować ofertę. Złym sposobem jest, praktykowane w wielu miastach, wywieranie przez władze presji na firmie, że jeśli nie zainwestuje w sport lokalny lub kulturę, nie skorzysta z ulg, specjalnie wydzielonej strefy ekonomicznej bądź uniemożliwi się jej zakup akcji państwowej firmy. Sport ma pomóc i stać się dodatkowym elementem oferty.
Budowanie przewagi konkurencyjnej

Aby strategia sportu przyniosła efekt, oparta musi być na kreatywności osób ją tworzących, na pomyśle, który będzie budował wizerunek miasta czy regionu, a w efekcie stanie się elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Polskie miasta, gminy popełniają zasadniczy błąd, który polega na rywalizacji z „sąsiadem”.

Wiele miast posiada swoją cechę, symbol ukształtowany przez historię. Toruń ma pierniki, Poznań chwali się koziołkami, Częstochowa kojarzona jest z kultem religijnym oraz klasztorem… A które polskie miasto słynie ze sportu?

Dlaczego Elbląg nie może się stać miastem piłki ręcznej. Powinniśmy wykorzystać tradycje Startu Elbląg. To drużyna z ogromnymi tradycjami oraz ze wspaniałymi wynikami sportowymi. Tym bardziej, że piłka ręczna w kraju jest coraz bardziej popularna. W elbląskich szkołach coraz więcej dzieci chce trenować szczypiorniaka.

Promocja aktywnego spędzania czasu

Promocja poprzez sport to nie tylko finansowanie klubów sportowych. To również promocja aktywnego spędzania czasu na przykładzie inwestowania w infrastrukturę sportową czy rekreacyjną (np. aquapark). Coraz częściej w Elblążanie korzystają z tej formy spędzania wolnego czau.
Komórka promocji czy profesjonalna Agencja Reklamowa

Miasta coraz częściej tworzą specjalnie wydzielone komórki do spraw promocji, których celem jest opracowanie wieloletniej strategii budowania wizerunku. Jednak powszechną praktyką na Zachodzie staje się wynajmowanie agencji reklamowej, public relations, która szuka sposobów komunikacji z otoczeniem w celu określenia, rozwinięcia i rozpowszechnienia silnego, pozytywnego wizerunku miasta lub regionu. Bardzo ważna w działalności marketingowej jednostek państwowych jest dobra organizacja biura prasowego oraz funkcja rzecznika prasowego. Konieczni są profesjonaliści w dziedzinie PR, którzy znają środowisko dziennikarskie, potrafią przygotowywać informacje prasowe. Rzecznik dzięki współpracy z mediami dociera do potencjalnych inwestorów, przekazując informacje o przygotowanej ofercie, a jednocześnie zachęca do współpracy przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych. Szczególnie ważną rolę pełni również w przypadku wydarzeń sportowych.

Każde zaangażowanie miasta w sport powinno zostać poparte działaniami public relations, które polegają na zarządzaniu informacją, mającą na celu wywarcie wpływu na uczucia, opinie lub przekonania społeczności wobec danej organizacji i jej działań, jak również stworzenie atrakcyjnego wizerunku.

Sportowcy twarzami Elbląga

Jeżdżąc po Polsce często u wjazdu do miast widziałem wielkie bilboardy ze znanymi twarzami sportu, które osiągnęły sukces. Hasło „Jestem stąd” ma na celu spowodowanie, iż dane miasto jest spostrzegane jako miejsce, w którym można odnieść sukces, co podnosi ocenę potencjalnych inwestorów na danym terenie. Takie umowy promocyjne samorządy zawierają na wykorzystanie wizerunku sportowców, promocji samorządów w trakcie rozgrywania zawodów czy podczas konferencji. W wielu przypadkach za odpowiednią opłatą znajdzie się miejsce na logo gminy czy miasta na koszulce sportowca.

Gdy gdzieś ujrzymy twarz sportowca, to od razu kojarzy nam się z daną miejscowością. Widząc na przykład znanego skoczka narciarskiego czy najlepszego polskiego żużlowca, od razu mamy w świadomości miejscowości, z których pochodzą. Takich przykładów jest więcej i warto po nie sięgać.

Infrastruktura sportowa

W pierwszej kolejności winniśmy modernizować obiekty, które mamy i które wymagają pilnego remontu.

Wierzę, że inwestycje, które winny być priorytetowymi, nimi będą. Zwracam tu szczególną uwagę na krytą pływalnię przy ul. Robotniczej oraz stadion piłkarski przy ul. Agrykola. Stadion aż „prosi się” o wyburzenie trybuny tzw. prostej i postawienie w jej miejscu nowej nowej wraz z budynkiem klubowym. Tego oczekują mieszkańcy Elbląga a przede wszystkim kibice Olimpii Elbląg.
Szkolenie młodzieży

Należy dokonać weryfikacji systemu kształcenia, a przede wszystkim w wielu przypadkach ocenić już w szkołach podstawowych profesjonalizm w prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego. Cóż z tego, że mamy 3 lekcje, a niektórzy optują nawet za 4 godzinami w tygodniu, jeśli dotychczas nie przynosiło to efektu. W wielu przypadkach lekcja polega na rzuceniu piłki przez nauczyciela i sformułowaniu „pograjcie sobie”. Ważnym aspektem jest rozbudowa sfery oświatowej związanej ze szkoleniem. Przez wiele lat sprawdzały się tzw. patronackie szkoły klubów sportowych, od czego odeszło wiele miast. Może warto ponownie rozważyć powołanie szkoły sportowej współfinasowanej przez Ministerstwo Sportu oraz Związki Sportowe dyscyplin na które będziemy chcieli postawić.

Unikalna impreza sportowa związana z celami sportowymi

Aby impreza sportowa stanowiła źródło przewagi konkurencyjnej, powinna być:

  1. rzadka (najlepiej niedostępna dla konkurencji),
  2. trudna do imitacji,
  3. cenna (pozwalająca na efektywną realizację celów biznesowych, budowę wartości dla mieszkańców),
  4. efektywnie wykorzystana, zgodnie z celami biznesowymi.

Ostatnia cecha pozwala budować relacje z firmami – potencjalnymi inwestorami, oraz przyciągać kapitał. Wielu wydarzeniom coraz częściej towarzyszą eventy skierowane do przedsiębiorców, przedstawicieli mediów czy też artystów. Naturalną konsekwencją organizacji imprezy sportowej jest aktywizacja gospodarcza w wielu sektorach, m.in. hotelarstwie i gastronomii, transporcie, reklamie itd.

Udowodniły to takie wydarzenia w polskim sporcie, jak Orange Prokom Open, Tour de Pologne i inne, które na stałe wpisały się w kalendarz krajowych i międzynarodowych imprez sportowo-kulturalnych. Poprzez wyjątkowość imprezy budujemy przewagę konkurencyjną nie tylko nad polskimi miastami, ale przede wszystkim nad ośrodkami innych krajów europejskich.

Wykorzystanie narzędzi marketingu sportowego w procesie kształtowania strategii marketingu terytorialnego polega na traktowaniu sportu jako ważnego elementu tworzenia wizerunku oraz kreowaniu sposobu zabiegania o inwestorów i mieszkańców.

 

źródła:
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/promocja-samorzadu-poprzez-sport/
https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/3815/1/smura.pdf
http://sport.wszic.pl/index.php?c=articles&id=8
http://www.proto.pl/aktualnosci/promocja-miasta-poprzez-sport-i-promocja-sportu
http://sportmanagement.pl/promocja-miast-i-regionow-poprzez-sport.html

Zobacz więcej w kategoriach: Aktualności, Blog. .

Imię / Nick (wymagane)

Email (wymagany)

WWW

Komentarze© Copyright 2019 • Rafał Traks Radny Rady Miejskiej w Elblągu