Interpelacja dot. przekazania 200 tys. zł w ramach konkursu na popularyzację sportu Stowarzyszeniu Sympatyków Sportów Zimowych : Rafał Traks
Wróć do strony głównej


Już 21 października 2018 r. wybory samorządowe.
Zaangażuj się - zmień Elbląg na lepsze!


Interpelacja dot. przekazania 200 tys. zł w ramach konkursu na popularyzację sportu Stowarzyszeniu Sympatyków Sportów Zimowych data wpisu: Sierpień 22, 2017, źródło: Rafał Traks.

W związku z licznymi uwagami i zapytaniami mieszkańców, a także doniesieniami mediów lokalnych dotyczących sprawy przekazania 200 tys. zł w ramach konkursu na popularyzację sportu Stowarzyszeniu Sympatyków Sportów Zimowych zwracam się do Pana Prezydenta o wyjaśnienie szeregu kwestii pozwalających rozwiać powstałe wątpliwości.

Przypomnijmy że chodzi o kwotę 200 tys. zł z puli 240 tys. zł przeznaczonych w konkursie na popularyzację sportu w Elblągu które otrzymało Stowarzyszenie Sportów Zimowych utworzone w marcu 2017 r. przez osoby związane z przedsiębiorstwem Góra Chrobrego. Do konkursu który odbył się w maju tego roku swoje oferty złożyło sześć stowarzyszeń, a oceniła je komisja powołana przez Prezydenta Miasta Elbląg złożona z urzędników Departamentu Edukacji i Sportu oraz organizacji pozarządowych. O wysokości dofinansowania decydowała min. atrakcyjność oferty, niepowtarzalność działań, oraz ilość osób do których jest skierowana. Klub Sportowy Włóczy -kije otrzymał 7 tys. zł (wnioskował o prawie 15,3 tys. zł) Międzyszkolny Klub Sportowy Truso otrzymał 13 tys. zł (wnioskował o 29 tys. zł) Klub Sportowy Meble Wójcik otrzymał 7 tys. zł (wnioskował o 24,5 tys. zł), Elbląski Klub Orienteeringu Gryf otrzymał 6 tys. zł (wnioskował o 10 tys. zł) Stowarzyszenie Jantar otrzymało 7 tys. zł (wnioskowało o 9,9 tys. zł) natomiast Elbląskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Zimowych otrzymało 200 tys. zł – dokładnie tyle samo ile wynosiła kwota wskazana we wniosku. Istnieją obawy że wskazana dotacja zasili działalność prywatnej firmy Przedsiębiorstwo Góra Chrobrego w którym pracują założyciele stowarzyszenia, które otrzymało dotację w wyniku konkursu.

Miasto wskazało że środki te przeznaczone są wyłącznie na sfinansowanie działań będący w ofercie stowarzyszenia tj. działania popularyzatorskie i szkoleniowe w zakresie narciarstwa i snowboardingu w oparciu o niewykorzystany potencjał Góry Chrobrego.

Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć że jako radny nie jestem przeciwny przekazywaniu środków finansowych na rozwój sportu, a tym bardziej na sport młodzieżowy i dziecięcy. Wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej wnioskowałem do Pana Prezydenta o zwiększenie środków finansowych na działalność szkoleniową młodzieży oraz sport seniorski, natomiast każde wsparcie, stypendium, nagroda lub dotacja muszą być przekazane w sposób jawny, nie budzących jakichkolwiek podejrzeń czy niejasności. Niestety w tym przypadku wystąpiły przesłanki przeczące tym zasadom. W związku z zaistniałymi wątpliwościami związanymi z podziałem środków na elbląski sport zwracam się do Pana Prezydenta z następującymi pytaniami:

1​. W obrębie jakiej podstawy prawnej przyznawane są dotacje na elbląski sport w konkursie na popularyzację, czy istnieje regulamin określający zasady i tryb w jakim składane są tego typu wnioski, jeżeli tak, to gdzie jest on dostępny i czy zawiera zapisy, że o środki w takim konkursie mogą zabiegać instytucje funkcjonujące na rynku określony czas np. co najmniej rok i mogą pochwalić się określonymi osiągnięciami, wynikami w swojej działalności.

2​. Czy zostały dokonane zmiany w regulaminie lub innym akcie prawnym dotyczącym zasad przyznawania środków finansowych, jeżeli tak to w jakim czasie.

3​. Na jakiej podstawie, jakie były kryteria oceny wnioskodawców, czy stowarzyszenie które otrzymało największa ilość środków finansowych może pochwalić się określonymi wynikami w swojej działalności, jaką wiedzę na temat funkcjonowania stowarzyszenia posiadał Pan Prezydent.

4​. Z czego wynikają aż tak duże dysproporcje w podziale środków finansowych pomiędzy stowarzyszeniami. Do konkursu przystąpiło 6 stowarzyszeń, pięć z nich otrzymało łącznie 40 tys. zł, ale żadne nie otrzymało maksymalnej kwoty o jaką wnioskowało.  Natomiast resztę uzyskało Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Zimowych (kwota dotacji 200 tys. zł).

5​. Jaka konkretnie oferta skierowana do mieszkańców Elbląga przekonała Pana

Prezydenta do przyznania kwoty kilkanaście razy przewyższającej dotację dla pozostałych stowarzyszeń.

6​. Czy istnieje możliwość przekazania informacji radnym Rady Miejskiej w Elblągu oraz do publicznej wiadomości informacji o pełnej ofercie Stowarzyszenia Sympatyków Sportów Zimowych, jakie konkretnie działania w zakresie popularyzacji sportu mają być prowadzone. Lakoniczne informacje w mediach dotyczące nauki jazdy na nartach i snowboardzie, a latem aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w parku linowym są lekceważeniem mieszkańców zainteresowanych tą sprawą.

7​. Czy istnieje możliwość przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej wspomnianego przedsięwzięcia.

8.​ Jakim sprzętem sportowym dysponuje stowarzyszenie, czy posiada własnych instruktorów oraz jakie koszty będzie ponosiło.

9​. Czy za zajęcia na Górze Chrobrego, za korzystanie z wyciągu, ze sprzętu sportowego stowarzyszenie będzie płaciło Przedsiębiorstwu Turystycznemu Góra Chrobrego?

 

Jako radny wielokrotnie apelowałem aby sport jako doskonałe narzędzie promocji i swoista reklama Elbląga był dofinansowany na możliwie wysokim poziomie. Przypominam, że w zeszłym roku na potrzeby występów w II lidze koszykówki, klubowi sportowemu MKS Truso Elbląg zabrakło 150 tys. zł. Jest to klub którego priorytetem jest szkolenie dzieci i młodzieży. Dziś wiemy, że z uwagi na brak wsparcia finansowego ze strony miasta, zawodowa koszykówka w Elblągu upadła. Zwracam się do Pana Prezydenta o zachowanie odpowiednich proporcji w finansowaniu klubów sportowych oraz przestrzegania transparentności i rzetelności w gospodarowaniu środkami budżetowymi na rzecz sportu młodzieżowego oraz seniorskiego. Ze sporym zdziwieniem przeczytałem w mediach wypowiedź rzecznik Prezydenta, że podobne działania na rzecz sportu dzieci i młodzieży były już prowadzone wcześniej i realizowane są do tej pory. Chodziło tu m.in. o powszechną naukę pływania czy jazdy na łyżwach. I to jest prawda. Jednak, zestawienie tych zajęć z ofertą Stowarzyszeniu Sympatyków Sportów Zimowych jest nie na miejscu. Czy Pani rzecznik nie posiada wiedzy, że wspomniane zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Truso i odbywają się na obiektach należących do miasta? A to oznacza, że dzieci nie ponoszą kosztów wynajęcia np. basenu czy lodowiska, a instruktorzy wykonują swoje zadania w ramach obowiązków zawodowych. W przypadku wspomnianego już Stowarzyszenia, różnica jest olbrzymia. Miasto zapłaci za instruktorów oraz za wykorzystywanie sprzętu i infrastruktury Góry Chrobrego, a pieniądze poprzez Stowarzyszenie tak trafią na konto prywatnej firmy Góra Chrobrego. A takie działania nie są już uzasadnione, bo miasto w pierwszej kolejności powinno wykorzystywać własne obiekty i kadrę instruktorską, której i tak płaci, a pieniądze w ten sposób zaoszczędzone przeznaczać na kolejne zadania wspierające sport najmłodszych. Dzieciom, młodzieży, seniorom  popularyzującym sport w naszym mieście, a także kibicom należy się możliwie jak najbardziej skrupulatne podejście do tematu podziału środków publicznych dla klubów i stowarzyszeń, proporcjonalnie do osiągnięć sportowych i walorów promocyjnych. Dzieciom i młodzieży mającym zamiar głównie w okresie ferii zimowych korzystać z usług instruktorów sportów zimowych należy się szeroka informacja o ofercie instytucji którą miasto finansuje. Na chwilę obecną takiej wiedzy Elblążanie nie posiadają. W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta  o odpowiedź na piśmie z egzemplarzami do informacji dla radnych Rady Miejskiej w Elblągu.

Zobacz więcej w kategoriach: Aktualności, Interpelacje. .

Imię / Nick (wymagane)

Email (wymagany)

WWW

Komentarze© Copyright 2020 • Rafał Traks Radny Rady Miejskiej w Elblągu